Monday, 7 April 2014

Ruin

Tiadalah ia bahagia. Jika ada pun sebentar cuma, pura lah ia selama-lama.

Allah itu Maha Penyayang.

No comments:

Post a Comment